“EEMA” ХХК шилэн, керамик фасадны үйлчилгээ
  • Нүүр
  • Ажлууд
  • “EEMA” ХХК шилэн, керамик фасадны үйлчилгээ
  • Улаанбаатар хотын, Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэр, Сансарын калонк дахь орон, сууц үйлчилгээний гадна шилэн болон керамик фасадны үйлчилгээ.